Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy podczas procesu rekrutacji

Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy podczas procesu rekrutacji

Nieskuteczne procesy rekrutacyjne, które prowadzą do wyboru niekompetentnego pracownika, to coraz powszechniejsze zjawisko. Rynek pracy jest wymagający i to nie tylko dla poszukujących pracy, ale również dla samych pracodawców, którzy potrzebują specjalistów. Zbyt mała liczba wykwalifikowanych i doświadczonych osób chętnych do podjęcia pracy jest problemem wielu branż, szczególnie IT. Czy na pewno na rynku pracy jest zbyt mało wykwalifikowanych osób, czy może problem tkwi w procesie szukania i zatrudniania? W niektórych przedsiębiorstwach metody rekrutacji nowych pracowników nie zmieniły się od wielu lat. Warto zwrócić uwagę na nowe metody rekrutacji. Co bardzo istotne, rekrutacja przeprowadzona na niskim poziomie może negatywnie świadczyć o samej firmie i przyczynić się do osłabienia siły i wizerunku jej marki. Wiele osób niezadowolonych z rozmowy kwalifikacyjnej twierdzi, że będzie odradzać innym aplikowanie do danej firmy. Podnoszenie jakości procesów zatrudniania, powinno stać się kluczowe dla każdego pracodawcy.

Candidate Experience –  wsparcie HR w ulepszaniu procesów rekrutacji

W świecie rekruterów coraz większą uwagę przykłada się do Candidate Experience, co oznacza dosłownie: “doświadczenia kandydatów”. Na to pojęcie składa się wiele działań – od polepszania standardów rekrutacyjnych, poprzez weryfikację i badania osób biorących udział w rekrutacji. Takie testy tworzone są nie tylko podczas zatrudniania, ale także są wykonywane w innych warunkach, na określonych grupach specjalistów, na przykład bada się za pomocą ankiet programistów Java. Zadaje się im pytania na temat tego, czego oczekują podczas rekrutacji, co jest dla nich ważne w tym procesie, czego potencjalny pracodawca nie powinien robić. Dbałość o CE to nieoceniona pomoc w rekrutacji pracowników. Jakie są trzy najczęstsze błędy stojące na przeszkodzie w pozytywnym rekrutowaniu wykwalifikowanych pracowników? Dowiedz się czytając dalej!

Rekrutacja kandydatów do pracy – jakich błędów się wystrzegać?

1. Nierzetelne ogłoszenia w sprawie pracy

Ogłoszenia rekrutacyjne, z których nie da się wyciągnąć istotnych dla kandydatów informacji, nie będą popularne (szczególnie u najlepszych kandydatów). Są pierwszą okazją firmy do tego, aby się zaprezentować i zwrócić uwagę wykwalifikowanych i doświadczonych osób. Jeśli nie będzie w nich konkretów dotyczących wymagań, zakresu zadań i widełek cenowych, to najlepsi nie wyślą swojej aplikacji. Obecnie nie tylko pracodawca wybiera pracownika, bardzo często jest teraz tak, że wykwalifikowany pracownik wybiera spośród kilku firm taką, jaka najbardziej mu odpowiada. Źle skonstruowane ogłoszenie wpływa negatywnie na budowanie wizerunku marki już przy pierwszym kontakcie. Bardzo częstym i negatywnym nawykiem jest stosowanie przez rekruterów wyrażeń typu: “atrakcyjne zarobki” czy “wspaniała atmosfera”. To, czego kandydaci oczekują już na tym etapie, to konkretne informacje na temat zakresu obowiązków na danym stanowisku, czasu pracy i widełek wynagrodzeń. Brak powyższych powoduje, że wielu z nich nie decyduje się nawet na wysłanie swojej aplikacji. Obawiają się oni zbytniej rozbieżności oczekiwań lub niedopasowania stanowiska pod swoje kwalifikacje, co narazi ich na stratę czasu. Jest to jeden z najpopularniejszych błędów, które wpływają negatywnie na proces zatrudnienia pracownika.

2. Zbyt długie oczekiwanie na informacje zwrotną lub całkowity jej brak

Brak kontaktu ze strony potencjalnego pracodawcy jest bardzo nieprofesjonalny i uniemożliwia skuteczną rekrutację. Pracownicy oczekują informacji zwrotnych o zaakceptowaniu ich aplikacji i dalszego feedbacku dotyczącego poszczególnych etapów. Ważne jest też szybkie poinformowanie danej osoby o tym, że nie otrzymała pracy i nie przeszła dalej. Im szybciej, tym lepiej – nie powinno się blokować takiej osoby przed kolejnymi rekrutacjami. Pomaga to budować dobre relacje między stronami i ustanowić profesjonalny wizerunek firmy dbającej o swoich przyszłych pracowników. Brak powyższych budzi niepokój u kandydatów, którzy nie są pewni czy nie powinni zacząć rozglądać się za innymi ofertami. Pośród negatywnych odczuć dotyczących rekrutacji bardzo często wymienia się to, że kandydaci nie wiedzą kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi na temat swojej rekrutacji. Sprawia to, że od początku tracą zaufanie do firmy. Osoby, które nie przeszły rekrutacji i nie zostały o tym poinformowane wnoszą  negatywne doświadczenia z kontaktu z daną firmą. Nie tylko mogą mówić o niej źle postronnym osobom, budując negatywny wizerunek marki, ale także mniej chętnie będą uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach.

3. Rekruterzy nieprzygotowani do rozmów

Od kandydatów na oferowane stanowiska wymaga się bardzo dużo. Niestety według pracowników, bywa tak, że to osoby rekrutujące cechują się kiepskim przygotowaniem do przeprowadzenia rozmowy. Nieraz nie posiadają one fachowej wiedzy na temat tego, z czym wiąże się praca na danym stanowisku. Zadają pytania, na które odpowiedzi mają skopiowane z bazy wiedzy. Kiedy kandydat odpowiada obszernie i tłumaczy dane pojęcia w różnych kategoriach, to rekruter nie wie czy odpowiedź jest dobra. Kolejnym błędem rekruterów jest to, że nie zapoznają się wcześniej z dokumentami dostarczonymi przez kandydata. Pośród pozostałych zarzutów warto wymienić takie jak powtarzanie się tych samych pytań na kolejnych etapach rekrutacji.