Aanwerving en de ondoeltreffende processen daarvan, die leiden tot de selectie van een onbekwame werknemer, is een steeds vaker voorkomend verschijnsel. De arbeidsmarkt is veeleisend en niet alleen voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers zelf, die specialisten nodig hebben. Te weinig gekwalificeerde en ervaren mensen die willen werken is een probleem voor veel bedrijfstakken, vooral in de IT. Er zijn toch te weinig gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt, of zit het probleem in het zoek- en aannameproces? In sommige bedrijven zijn de methoden om nieuwe werknemers te werven al vele jaren niet veranderd. Opmerkelijk is nieuwe aanwervingsmethoden. Zeer belangrijk is dat aanwervingen op laag niveau een negatieve weerslag kunnen hebben op de onderneming zelf en kunnen bijdragen tot de verzwakking van de kracht en het imago van haar merk. Veel mensen die ontevreden zijn over een sollicitatiegesprek zeggen dat ze anderen zullen afraden bij dat bedrijf te solliciteren. Verbetering van de kwaliteit van het aanwervingsproces zou voor elke werkgever van essentieel belang moeten worden.

Candidate Experience - Werving en HR-ondersteuning voor procesverbetering

In de wereld van werving en selectie wordt steeds meer aandacht besteed aan de Candidate Experience, wat letterlijk 'kandidaat-ervaring' betekent. Dit concept bestaat uit een aantal activiteiten - van het verbeteren van aanwervingsnormen tot het doorlichten en testen van degenen die bij de aanwerving betrokken zijn. Dergelijke tests worden niet alleen gemaakt tijdens het aanwervingsproces, maar worden ook in andere settings uitgevoerd op specifieke groepen professionals; zo worden bijvoorbeeld Java-programmeurs ondervraagd. Zij krijgen vragen over wat zij verwachten tijdens de aanwerving, wat voor hen belangrijk is in het proces, wat een potentiële werkgever niet moet doen. De zorg voor CE is van onschatbare waarde voor de aanwerving van werknemers. Wat zijn de drie meest voorkomende fouten die een positieve werving van gekwalificeerde werknemers in de weg staan? Lees verder!

Sollicitanten aanwerven - voor welke fouten moet u oppassen?

1. Onbetrouwbare personeelsadvertenties

Aanwervingsadvertenties waaruit geen relevante informatie voor kandidaten kan worden gehaald, zijn niet populair. Ze zijn de eerste kans voor een bedrijf om zich te presenteren en de aandacht te trekken van aantrekkelijke kandidaten. Als zij geen specifieke eisen, werkterrein en prijsklasse vermelden, zullen de besten hun sollicitatie niet sturen. Tegenwoordig is het niet alleen de werkgever die de werknemer kiest, maar ook de gekwalificeerde werknemer die uit verschillende bedrijven de meest geschikte kiest. Werving begint met het plannen van het schrijven van de advertentie. Een slecht opgebouwde advertentie heeft vanaf het begin een negatief effect op de branding. Het gebruik van uitdrukkingen als "aantrekkelijke salarissen" of "geweldige sfeer" door recruiters wordt negatief ervaren. Kandidaten verwachten van meet af aan specifieke informatie over de verantwoordelijkheden van de functie, de werktijden en de salarisschalen. Bij gebrek daaraan besluiten de meesten niet eens een aanvraag in te dienen. Dit stelt hen bloot aan tijdverlies, wat in hun vorige aanwervingen is gebeurd. Dit is een van de meest voorkomende fouten die de wervingsproces.

Te lang wachten op feedback of helemaal geen feedback

Aanwerving en geen contact van de potentiële werkgever? Kortom, het is zeer onprofessioneel. Werknemers verwachten feedback, verdere feedback over de verschillende stadia. Het is ook belangrijk om de persoon snel te informeren. Hoe eerder hoe beter - zo iemand moet niet geblokkeerd worden. Dit helpt om een goede relatie tussen de partijen op te bouwen en een professioneel imago te creëren van een bedrijf dat om zijn toekomstige werknemers geeft. Het ontbreken van het bovenstaande creëert onrust bij kandidaten die niet zeker weten of ze moeten gaan rondkijken naar andere aanbiedingen. Onder de negatieve percepties over aanwerving wordt zeer vaak vermeld dat kandidaten niet weten wanneer zij een antwoord over hun aanwerving kunnen verwachten. Hierdoor verliezen ze vanaf het begin het vertrouwen in het bedrijf. Degenen die niet zijn aangeworven en hierover niet zijn geïnformeerd, brengen een negatieve ervaring mee van hun contact met het bedrijf in kwestie. Niet alleen kunnen zij er kwaad over spreken tegen buitenstaanders, waardoor een negatief merkimago wordt opgebouwd, maar zij zullen ook minder geneigd zijn deel te nemen aan toekomstige aanwervingen.

3. onvoorbereide recruiters voor sollicitatiegesprekken

Er wordt veel gevraagd van kandidaten voor de aangeboden functies. Helaas is het volgens werknemers soms zo dat recruiters slecht voorbereid zijn op sollicitatiegesprekken. Vaak hebben ze geen deskundige kennis van wat de baan inhoudt. Zij stellen vragen waarvan zij de antwoorden hebben overgenomen uit een kennisbank. Werven, waarbij de kandidaat bepaalde concepten in verschillende categorieën uitgebreid uitlegt en de recruiter niet weet of het antwoord goed is - is tijdverspilling. Een andere fout tijdens is dat zij de door de kandidaat verstrekte documenten niet vooraf lezen. Naast andere klachten is het vermeldenswaard dat dezelfde vragen in opeenvolgende fasen van het aanwervingsproces worden herhaald.