Rekrutacja i jej nieskuteczne procesy, prowadzą do wyboru niekompetentnego pracownika, to coraz powszechniejsze zjawisko. Rynek pracy jest wymagający i to nie tylko dla poszukujących pracy, ale również dla samych pracodawców, którzy potrzebują specjalistów. Zbyt mała liczba wykwalifikowanych i doświadczonych osób chętnych do podjęcia pracy jest problemem wielu branż, szczególnie IT. Czy na pewno na rynku pracy jest zbyt mało wykwalifikowanych osób, czy może problem tkwi w procesie szukania i zatrudniania? W niektórych przedsiębiorstwach metody rekrutacji nowych pracowników nie zmieniły się od wielu lat. Warto zwrócić uwagę na nowe metody rekrutacji. Co bardzo istotne, rekrutacja przeprowadzona na niskim poziomie może negatywnie świadczyć o samej firmie i przyczynić się do osłabienia siły i wizerunku jej marki. Wiele osób niezadowolonych z rozmowy kwalifikacyjnej twierdzi, że będzie odradzać innym aplikowanie do danej firmy. Podnoszenie jakości procesów zatrudniania, powinno stać się kluczowe dla każdego pracodawcy.

Candidate Experience – rekrutacja i wsparcie HR w ulepszaniu procesów

W świecie rekrutacji coraz większą uwagę przykłada się do Candidate Experience, co oznacza dosłownie: “doświadczenia kandydatów”. Na to pojęcie składa się wiele działań – od polepszania standardów rekrutacyjnych, poprzez weryfikację i badania osób biorących udział w rekrutacji. Takie testy tworzone są nie tylko podczas zatrudniania, ale także są wykonywane w innych warunkach, na określonych grupach specjalistów, na przykład bada się za pomocą ankiet programistów Java. Zadaje się im pytania na temat tego, czego oczekują podczas rekrutacji, co jest dla nich ważne w tym procesie, czego potencjalny pracodawca nie powinien robić. Dbałość o CE to nieoceniona pomoc w rekrutacji pracowników. Jakie są trzy najczęstsze błędy stojące na przeszkodzie w pozytywnym rekrutowaniu wykwalifikowanych pracowników? Dowiedz się czytając dalej!

Rekrutacja kandydatów do pracy – jakich błędów się wystrzegać?

1. Nierzetelne ogłoszenia w sprawie pracy

Ogłoszenia rekrutacyjne, z których nie da się wyciągnąć istotnych dla kandydatów informacji, nie będą popularne. Są pierwszą okazją firmy do tego, aby się zaprezentować i zwrócić uwagę pożądanych kandydatów. Jeśli nie będzie w nich konkretów dotyczących wymagań, zakresu zadań i widełek cenowych, to najlepsi nie wyślą swojej aplikacji. Obecnie nie tylko pracodawca wybiera pracownika, to wykwalifikowany pracownik również wybiera spośród kilku firm najodpowiedniejszą. Rekrutacja zaczyna się od zaplanowania napisania ogłoszenia. Źle skonstruowane ogłoszenie wpływa negatywnie na budowanie wizerunku marki już na początku. Negatywnie odbierane jest stosowanie przez rekruterów wyrażeń typu: “atrakcyjne zarobki” czy “wspaniała atmosfera”. Kandydaci oczekują od początku konkretnych informacji na temat zakresu obowiązków na danym stanowisku, czasu pracy, widełek wynagrodzeń. Brak powyższych powoduje, że większość  nie decyduje się nawet na wysłanie aplikacji. Naraża ich to na stratę czasu co miało miejsce w ich poprzednich rekrutacjach. Jest to jeden z najpopularniejszych błędów, które wpływają negatywnie na proces zatrudnienia pracownika.

2. Zbyt długie oczekiwanie na informacje zwrotną lub całkowity jej brak

Rekrutacja i brak kontaktu ze strony potencjalnego pracodawcy? Krótko mówiąc, jest to bardzo nieprofesjonalne. Pracownicy oczekują informacji zwrotnych, dalszego feedbacku dotyczącego poszczególnych etapów. Ważne jest też szybkie poinformowanie danej osoby. Im szybciej, tym lepiej – nie powinno się blokować takiej osoby. Pomaga to budować dobre relacje między stronami i ustanowić profesjonalny wizerunek firmy dbającej o swoich przyszłych pracowników. Brak powyższych budzi niepokój u kandydatów, którzy nie są pewni czy nie powinni zacząć rozglądać się za innymi ofertami. Pośród negatywnych odczuć dotyczących rekrutacji bardzo często wymienia się to, że kandydaci nie wiedzą kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi na temat swojej rekrutacji. Sprawia to, że od początku tracą zaufanie do firmy. Osoby, które nie przeszły rekrutacji i nie zostały o tym poinformowane wnoszą  negatywne doświadczenia z kontaktu z daną firmą. Nie tylko mogą mówić o niej źle postronnym osobom, budując negatywny wizerunek marki, ale także mniej chętnie będą uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach.

3. Rekruterzy nieprzygotowani do rozmów

Od kandydatów na oferowane stanowiska wymaga się bardzo dużo. Niestety według pracowników, bywa tak, że to osoby rekrutujące cechują się kiepskim przygotowaniem do przeprowadzenia rozmowy. Nieraz nie posiadają one fachowej wiedzy na temat tego, z czym wiąże się praca na danym stanowisku. Zadają pytania, na które odpowiedzi mają skopiowane z bazy wiedzy. Rekrutacja, podczas której kandydat obszernie i tłumaczy dane pojęcia w różnych kategoriach, a rekruter nie wie czy odpowiedź jest dobra – to strata czasu. Kolejnym błędem podczasjest to, że nie zapoznają się wcześniej z dokumentami dostarczonymi przez kandydata. Pośród pozostałych zarzutów warto wymienić takie jak powtarzanie się tych samych pytań na kolejnych etapach rekrutacji.