Agencja Fast Forward Solutions Sp z o.o., zajmuje się usługami rekrutacyjnymi, doradczymi, głównie w branży IT. Niezmiernie miło jest spotkać się z Tobą na naszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań nie tylko, aby nasze usługi były najwyższej jakości, ale także, abyś czuł się bezpiecznie. Twoje dane osobowe, potrzebne do korzystania w pełni z tego serwisu, zabezpieczamy najlepiej, jak tylko możemy. Jak to robimy? Wszystkiego dowiesz się z naszej Polityki Prywatności, którą stworzyliśmy dla zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu ffsolutions.pl (dalej Administrator) jest:

Fast Forward Solutions Sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 472, Gdańsk, Poland.
NIP: 5851477064
REGON: 366553882
KRS: 0000663380

 

Cele i podstawy przetwarzania danych- Klienci i potencjalni Klienci

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”).
Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych w formularzu kontaktowym będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cele i podstawy przetwarzania danych- Kandydaci i potencjalni Kandydaci

Jeśli znajdziemy Twoje dane w Internecie i uznamy, że że możesz być zainteresowany naszymi usługami lub możesz na nich skorzystać, zgromadzimy i wykorzystamy Twoje dane, aby ocenić, czy możemy Ci pomóc i aby się z Tobą skontaktować.

Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Poniżej podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • Wybór kandydata do pracy i przeprowadzenie procesu rekrutacji -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  Zgoda kandydata art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Uzasadniony interes (zatrudnienie nowego pracownika)
 • Nawiązanie kontaktu w celu zaoferowania pracy lub współpracy- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Uzasadniony interes (pozyskanie nowego pracownika lub współpracownika)
 • Zaoferowanie pracy lub współpracy zgodnej z profilem zawodowym i wcześniejszymi preferencjami (przyszłe rekrutacje)-art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Zgoda na przyszłe rekrutacje
 • Przekazanie danych kontaktowych naszym partnerom biznesowym, którzy mogą być zainteresowani kandydaturą -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przekazanie kandydatury partnerom biznesowym

Zakres danych: Klienci i Kandydaci
Dane pozyskujemy na jeden z kilku sposobów:

 • bezpośrednio od Ciebie, np. na konferencji branżowej, targach pracy czy poprzez formularze na naszej stronie internetowej lub Facebooku
 • z portalów biznesowych, takich jak LinkedIn, GoldenLine czy Pracuj.pl;
 • z polecenia

Dane, jakie gromadzimy, to przede wszystkim: imię, nazwisko, email, numer telefonu, źródło danych, CV oraz list motywacyjny. Jeśli jest to uzasadnione, to w ramach współpracy możemy pozyskiwać dodatkowe dane, w zależności od potrzeb

Czas przechowywania danych

Dane zbieramy i przechowujemy są przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Cookies (ciasteczka)

Dane dotyczące plików cookie (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ffsolutions.pl:

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające);
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Przypominamy, że zawsze możesz zdecydować o wyłączeniu ciasteczek. Nie tylko dla Serwisu ffsolutions.pl, ale dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz. Informację o tym jak to zrobić znajdziesz u wydawcy oprogramowania, z którego korzystasz. Pozostając w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Zbierane dane ze stron internetowych

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych, reklamowych marketingowych:

 • typ urządzenia,
 • system operacyjny,
 • rodzaj przeglądarki internetowej,
 • rozdzielczość ekranu,
 • adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony oraz celów promocyjnych i komercyjnych firmy.

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wymienione wyżej cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Część danych rekrutacyjnych przechowujemy w systemach dostarczanych przez inne firmy, zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach zawsze zawieramy z takimi firmami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodnie z RODO.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę Twoich danych, na przykład:

 • poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych lub
 • poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE na podmioty w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji lub
 • przekazując swoje dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo oraz

Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że w razie potrzeby będziemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.

Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład w niektórych państwach w celu stosowania plików cookies) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoją prośbę lub dodatkowo:
poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; oraz
odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopię w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.
Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, o czym możesz dowiedzieć się więcej tutaj.
Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów FFS wysyłajac do nas email o temacie lub treści:STOP)

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: admin@ffsolutions.pl aby uzyskać szczegółowe informacje.