Wygląda na to, że trend pracy hybrydowej ma się utrzymać. Coraz więcej firm odchodzi od pracy zdalnej i wprowadza hybrydowe formy pracy, w których pracownicy muszą przychodzić do biura przez określoną liczbę dni w tygodniu. Podczas gdy niektórzy pracownicy mogą niechętnie wracać do biura, istnieje wiele korzyści wynikających z pracy hybrydowej, które pracodawcy powinni wziąć pod uwagę. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego pracodawcy odchodzą od pracy zdalnej i czym mogą ją zastąpić. Przedstawimy również wyzwania pracodawcy wiążące się ze zmianą trybu pracy. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób pracownicy mogą skorzystać na pracy hybrydowej i jak przekonać ich do choćby częściowego powrotu do biura.

 

Zacznijmy od początku…

Popularnie wymieniane wady pracy zdalnej

Ponieważ proces pracy zdalnej często rozpoczyna się od zdalnej rekrutacji, pracodawca i pracownik rzadko mają bezpośrednią interakcję. Ten brak kontaktu często prowadzi do problemów z zaufaniem z perspektywy pracodawcy. Czy obecnie pracuje czy nie? A jeśli tak, to co dokładnie robi? Pracownik może też podchodzić do pracy w sposób bardziej „luźny”. Może to jednak wynikać z problemów z zaufaniem do kierownictwa. Czasami pracodawca nie jest świadomy pracy pracownika, a jeśli nie widzi żadnych wielkich efektów, może przez to założyć, że pracownik nie robi nic przez wiele godzin. Zaufanie jest niezbędne dla dobrych relacji pracodawca-pracownik.  Problemy z zaufaniem wiążą się z poczuciem braku kontroli nad pracownikiem.

Kolejną wadą są problemy techniczne, Obejmują one brak internetu, awarię komputera, brak zasięgu lub elektryczności. Tutaj też widoczny jest problem z zaufaniem – być może pracownik tak naprawdę zajmuje się czymś innym, a problemy techczniczne są wymówką.

Praca w domu ma wiele wad, a jedną z nich jest również brak interakcji z praocwnikami. Może to czasami powodować poczucie samotności i odosobnienia, ponieważ trudno jest również uzyskać informację zwrotną na temat pracy lub być częścią projektów zespołowych.

Różnica czasu między różnymi strefami czasowymi może również stwarzać poważne problemy, szczególnie dla firm z międzynarodowymi pracownikami lub klientami. Aby zapewnić, że wszyscy pracują, należy wprowadzić jakąś formę dostosowania komunikacji, co często może być trudne do zorganizowania.

To nie są wady pracy zdalnej. To są skutki złej organizacji systemu.

Żaden system nie jest doskonały, w tym również praca zdalna. Chociaż może odnieść duży sukces w wielu organizacjach, wymaga dobrze rozwiniętych systemów, aby praca zdalna działała poprawnie. System oparty na zadaniach jest często używany, aby pracownicy mogli rozliczać się z tego, co osiągają każdego dnia. Dodatkowo dostępne są różnego rodzaju aplikacje pomagające menedżerom śledzić aktywność pracowników. Ważnymi elementami funkcjonowania pracy zdalnej są także spotkania i podsumowania osiągniętych sukcesów oraz wyznaczanie nowych celów.

Jeśli jednak nadal nie ma wydajności na wysokim poziomie, oznacza to po prostu, że tryb pracy zdalnej nie jest odpowiedni dla branży pracodawcy. W niektórych branżach praca zdalna daje lepsze wyniki, w innych nie.

 

 

Wyzwania pracodawcy w zarządzaniu zespołem podczas pracy zdalnej + rozwiązania

Pracodawcy stoją przed wyzwaniem zarządzania zdalnymi zespołami, a praca zdalna często może powodować brak zaufania wśród członków zespołu ze względu na ograniczoną interakcję. Pracodawcy muszą znaleźć sposoby na utrzymanie komunikacji i zaangażowania w zdalnych zespołach, a także skuteczne metody zdalnej współpracy i rozwiązywania problemów. Powinni również zapewnić wszystkim pracownikom zdalnym dostęp do tych samych zasobów i narzędzi, których potrzebują do wykonywania swoich zadań.

Ponadto zespołom zdalnym może brakować poczucia koleżeństwa, które zapewnia fizyczne środowisko pracy. Pracodawcy powinni dążyć do stworzenia środowiska, w którym pracownicy zdalni nadal czują więź ze współpracownikami, nawet jeśli dzielą ich tysiące kilometrów.

W niektórych przypadkach praca zdalna może również prowadzić do poczucia izolacji, ponieważ pracownicy zdalni mogą czuć się oderwani od misji i wartości firmy. Aby pomóc pracownikom zdalnym zachować motywację, pracodawcy powinni wyznaczyć jasne cele i upewnić się, że pracownicy zdalni są świadomi swoich postępów w realizacji tych celów. Powinni również zapewniać pracownikom zdalnym informacje zwrotne i wsparcie, aby nadal czuli się związani i zaangażowani.

Bezpieczeństwo jest również głównym problemem w przypadku pracy zdalnej. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym dostęp do narzędzi i zasobów, których potrzebują, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wymaga to skutecznych zasad, procedur i protokołów w celu ochrony poufnych informacji i upewnienia się, że pracownicy zdalni są świadomi swojej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Produktywność i zarządzanie czasem to także inne wyzwania, przed którymi stoją pracodawcy w przypadku pracowników zdalnych. Motywowanie i utrzymywanie produktywności pracowników zdalnych może być trudne, zwłaszcza gdy pracują w różnych strefach czasowych lub sytuacjach. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym narzędzia i zasoby niezbędne do wykonywania ich pracy, a także zapewnić zachęty dla pracowników zdalnych, aby pozostali zmotywowani i produktywni.

Czy naprawdę wszyscy decydują się na rezygnację z pracy zdalnej?

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost ofert pracy zdalnej lub hybrydowej/stacjonarnej. Mieliśmy wrażenie, że firmy odchodzą od możliwości pracy zdalnej i powrotu do biur, ale statystyki pokazują co innego. Firmy, które już przed pandemią oferowały pracę zdalną, nie wycofują się z niej, a wręcz zatrudniają więcej pracowników, którzy mogą pracować zdalnie. Dopiero firmy, które wprowadziły pracę zdalną z powodu COVID-19, teraz z niej rezygnują i decydują się na powrót do hybrydowych/stacjonarnych modeli pracy.

 

Praca hybrydowa czy całkowity powrót do biur?

Wiele firm już odczuwa skutki kryzysu, a prognozy wskazują, że w 2023 roku będzie tylko gorzej. Dla wielu firm koszt utrzymania pracowników w biurze jest po prostu zbyt wysoki – biorąc pod uwagę takie rzeczy jak czynsz, media, i inne wydatki. Mniejsze firmy, które potrafiły dobrze funkcjonować zdalnie, raczej nie będą chciały ponosić dodatkowych kosztów, a większe zastanowią się dokładnie, czy warto trzymać wszystkich swoich pracowników w jednym miejscu.

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powrocie do biura lub do pracy hybrydowej. Najważniejszy jest oczywiście koszt – czy firmę na to stać? Jeśli nie, to nawet nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Inne czynniki obejmują rodzaj działalności, charakter pracy i kulturę firmy.
Niektóre firmy po prostu nie mogą funkcjonować zdalnie – na przykład sklepy detaliczne muszą znajdować się w fizycznej lokalizacji, aby sprzedawać swoje produkty. Inne firmy mogą uznać, że ich praca nie sprzyja pracy zdalnej – na przykład wymagają bezpośredniej interakcji z klientami lub potrzebują specjalistycznego sprzętu, który jest dostępny tylko w biurze.

A potem są firmy, które mają wysokie zróżnicowanie kultur, które nie sprzyjają pracy zdalnej. Firmy te mogą mieć trudności z budowaniem morale zespołu i utrzymaniem kultury firmy, gdy pracownicy nie są fizycznie obecni. W takich przypadkach konieczny może być powrót do biura lub przynajmniej praca hybrydowa, aby podtrzymać kulturę firmy.

Decyzja, czy wrócić do biura, czy do pracy hybrydowej, jest trudna i nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każda firma będzie musiała rozważyć swoje indywidualne okoliczności, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

 

W każdym razie – zmiany

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce przejść na pracę stacjonarną, pamiętaj, że przyniesie to duże zmiany nie tylko dla Twoich pracowników, ale dla całej Twojej firmy. Niektórzy pracownicy kochają pracę zdalną, podczas gdy inni jej nienawidzą –  ta pierwsza grupa może opuścić Twoją firmę, jeśli dokonasz zmiany. Bądź przygotowany na wszystko. Analiza SWOT jest ważnym narzędziem strategicznym. Jeśli Twój najlepszy pracownik chce odejść, dowiedz się, dlaczego i zaproponuj zachęty do pozostania, takie jak podwyżka lub więcej czasu wolnego. Dokonywanie nagłych zmian bez ostrzeżenia doprowadzi jedynie do złości i niechęci pracowników, którzy mogą nie być otwarci na ideę pracy zdalnej. Przygotuj się z planem, który możesz przedstawić, uwzględniając potrzeby wszystkich.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest praca hybrydowa

Jeśli pracujesz w trybie zdalnym, ważne jest, aby pamiętać, że nie wszyscy będą zadowoleni ze zmiany. Niektórym będzie brakować swobody pracy zdalnej, podczas gdy inni uznają pracę hybrydową za trudną żonglerkę. Kluczem jest komunikacja z pracownikami i ustalenie, co będzie dla nich najlepsze. W niektórych przypadkach może być konieczne umożliwienie pracownikom wyboru własnych godzin lub pracy z domu przez kilka dni w tygodniu. W innych przypadkach może być konieczne ustanowienie hybrydowych dni pracy, w których wszyscy są w biurze przez część dnia, a następnie pracują w domu przez resztę. Ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie, które działa dla Twojej firmy i Twoich pracowników.

Praca hybrydowa to dla firm sposób na wypełnienie luki między pracą zdalną a tradycyjną pracą biurową. Modele hybrydowe umożliwiają pracownikom dostęp zarówno do opcji pracy zdalnej, jak i na miejscu, a także zapewniają elastyczne godziny pracy dostosowane do ich stylu życia. Ta opcja może być korzystna dla pracodawców, ponieważ daje im większą kontrolę nad pracownikami zdalnymi, a jednocześnie zapewnia pracownikom zdalnym większą swobodę.

Wprowadzając hybrydowy model pracy, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich swoich pracowników zdalnych i zapewnić im dostęp do tych samych zasobów, co ci, którzy pracują na miejscu. Pracodawcy powinni również stworzyć procesy efektywnego zarządzania zdalnymi zespołami, na przykład poprzez regularne sesje informacji zwrotnej i zdalne działania integracyjne.

Dla pracowników zdalnych praca hybrydowa może być dla nich świetną okazją do większej kontroli nad swoją pracą i zrównoważenia zobowiązań zawodowych i osobistych. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym jasne cele, aby zrozumieli, w jaki sposób ich praca zdalna pasuje do ich ogólnej roli zawodowej. Powinni również zapewnić pracownikom zdalnym narzędzia i zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu.

Wreszcie, pracodawcy powinni dążyć do stworzenia środowiska wspierającego pracowników zdalnych, z jasnymi procesami i procedurami komunikacji i współpracy na odległość. Pomoże to pracownikom zdalnym poczuć więź i zaangażowanie w misję i wartości firmy. Wprowadzając hybrydowy model pracy, pracodawcy mogą zapewnić pracownikom zdalnym elastyczność i kontrolę, których potrzebują, aby odnieść sukces, a jednocześnie dać pracownikom zdalnym poczucie więzi ze współpracownikami. W ten sposób pracownicy zdalni mogą nadal przyczyniać się do sukcesu firmy bez poczucia izolacji lub odłączenia od zespołu.

 

Praca zdalna/praca hybrydowa to jedno z podstawowych kryteriów wyboru pracodawcy

Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie o pracę, które przyciągnie największe talenty, pamiętaj, aby wspomnieć, że stanowisko oferuje pracę zdalną lub pracę hybrydową (np. jeden dzień w tygodniu w biurze). Kandydaci często chętniej aplikują na ofertę, która daje im możliwość pracy zdalnej/hybrydowej, ale jeśli nie możesz dać takiej możliwości, ten tryb działania po prostu nie działa – skontaktuj się z nami. Znamy sposoby i sztuczki, jak znaleźć najlepszych kandydatów za pomocą słów kluczowych, takich jak „praca zdalna” i „praca hybrydowa” (nie kłamiąc) i możemy pomóc Ci przyciągnąć najlepsze talenty na otwarte stanowiska. Posiadamy systemy, które oceniają umiejętności i styl pracy pracownika, aby sprawdzić, czy nadaje się on na stanowiska zdalne.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w procesie rekrutacji i możemy sprawić, że praca hybrydowa stanie się rzeczywistością dla Twojej firmy w 2023 roku. Rozmawiając z nami dzisiaj, będziesz mógł zobaczyć, jak odnosimy sukcesy we współpracy z firmami takimi jak Twoja. W Fast Forward Solutions jesteśmy tutaj, aby nie tylko pomóc na każdym etapie rekrutacji, ale także w procesie wdrażania. Na przykład jest to sprawdzenie predyspozycji pracownika do środowisk pracy zdalnej i pomoc w integracji z nowym życiem w firmie!