Praca hybrydowa – trend 2023 roku. Czy wszystkich czeka powrót do biur?

Praca hybrydowa – trend 2023 roku. Czy wszystkich czeka powrót do biur?

Wygląda na to, że trend pracy hybrydowej ma się utrzymać. Coraz więcej firm odchodzi od pracy zdalnej i wprowadza hybrydowe formy pracy, w których pracownicy muszą przychodzić do biura przez określoną liczbę dni w tygodniu. Podczas gdy niektórzy pracownicy mogą niechętnie wracać do biura, istnieje wiele korzyści wynikających z pracy hybrydowej, które pracodawcy powinni wziąć pod uwagę. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego pracodawcy odchodzą od pracy zdalnej i czym mogą ją zastąpić. Przedstawimy również wyzwania pracodawcy wiążące się ze zmianą trybu pracy. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób pracownicy mogą skorzystać na pracy hybrydowej i jak przekonać ich do choćby częściowego powrotu do biura.

 

Zacznijmy od początku…

Popularnie wymieniane wady pracy zdalnej

Ponieważ proces pracy zdalnej często rozpoczyna się od zdalnej rekrutacji, pracodawca i pracownik rzadko mają bezpośrednią interakcję. Ten brak kontaktu często prowadzi do problemów z zaufaniem z perspektywy pracodawcy. Czy obecnie pracuje czy nie? A jeśli tak, to co dokładnie robi? Pracownik może też podchodzić do pracy w sposób bardziej „luźny”. Może to jednak wynikać z problemów z zaufaniem do kierownictwa. Czasami pracodawca nie jest świadomy pracy pracownika, a jeśli nie widzi żadnych wielkich efektów, może przez to założyć, że pracownik nie robi nic przez wiele godzin. Zaufanie jest niezbędne dla dobrych relacji pracodawca-pracownik.  Problemy z zaufaniem wiążą się z poczuciem braku kontroli nad pracownikiem.

Kolejną wadą są problemy techniczne, Obejmują one brak internetu, awarię komputera, brak zasięgu lub elektryczności. Tutaj też widoczny jest problem z zaufaniem – być może pracownik tak naprawdę zajmuje się czymś innym, a problemy techczniczne są wymówką.

Praca w domu ma wiele wad, a jedną z nich jest również brak interakcji z praocwnikami. Może to czasami powodować poczucie samotności i odosobnienia, ponieważ trudno jest również uzyskać informację zwrotną na temat pracy lub być częścią projektów zespołowych.

Różnica czasu między różnymi strefami czasowymi może również stwarzać poważne problemy, szczególnie dla firm z międzynarodowymi pracownikami lub klientami. Aby zapewnić, że wszyscy pracują, należy wprowadzić jakąś formę dostosowania komunikacji, co często może być trudne do zorganizowania.

To nie są wady pracy zdalnej. To są skutki złej organizacji systemu.

Żaden system nie jest doskonały, w tym również praca zdalna. Chociaż może odnieść duży sukces w wielu organizacjach, wymaga dobrze rozwiniętych systemów, aby praca zdalna działała poprawnie. System oparty na zadaniach jest często używany, aby pracownicy mogli rozliczać się z tego, co osiągają każdego dnia. Dodatkowo dostępne są różnego rodzaju aplikacje pomagające menedżerom śledzić aktywność pracowników. Ważnymi elementami funkcjonowania pracy zdalnej są także spotkania i podsumowania osiągniętych sukcesów oraz wyznaczanie nowych celów.

Jeśli jednak nadal nie ma wydajności na wysokim poziomie, oznacza to po prostu, że tryb pracy zdalnej nie jest odpowiedni dla branży pracodawcy. W niektórych branżach praca zdalna daje lepsze wyniki, w innych nie.

 

 

Wyzwania pracodawcy w zarządzaniu zespołem podczas pracy zdalnej + rozwiązania

Pracodawcy stoją przed wyzwaniem zarządzania zdalnymi zespołami, a praca zdalna często może powodować brak zaufania wśród członków zespołu ze względu na ograniczoną interakcję. Pracodawcy muszą znaleźć sposoby na utrzymanie komunikacji i zaangażowania w zdalnych zespołach, a także skuteczne metody zdalnej współpracy i rozwiązywania problemów. Powinni również zapewnić wszystkim pracownikom zdalnym dostęp do tych samych zasobów i narzędzi, których potrzebują do wykonywania swoich zadań.

Ponadto zespołom zdalnym może brakować poczucia koleżeństwa, które zapewnia fizyczne środowisko pracy. Pracodawcy powinni dążyć do stworzenia środowiska, w którym pracownicy zdalni nadal czują więź ze współpracownikami, nawet jeśli dzielą ich tysiące kilometrów.

W niektórych przypadkach praca zdalna może również prowadzić do poczucia izolacji, ponieważ pracownicy zdalni mogą czuć się oderwani od misji i wartości firmy. Aby pomóc pracownikom zdalnym zachować motywację, pracodawcy powinni wyznaczyć jasne cele i upewnić się, że pracownicy zdalni są świadomi swoich postępów w realizacji tych celów. Powinni również zapewniać pracownikom zdalnym informacje zwrotne i wsparcie, aby nadal czuli się związani i zaangażowani.

Bezpieczeństwo jest również głównym problemem w przypadku pracy zdalnej. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym dostęp do narzędzi i zasobów, których potrzebują, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wymaga to skutecznych zasad, procedur i protokołów w celu ochrony poufnych informacji i upewnienia się, że pracownicy zdalni są świadomi swojej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Produktywność i zarządzanie czasem to także inne wyzwania, przed którymi stoją pracodawcy w przypadku pracowników zdalnych. Motywowanie i utrzymywanie produktywności pracowników zdalnych może być trudne, zwłaszcza gdy pracują w różnych strefach czasowych lub sytuacjach. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym narzędzia i zasoby niezbędne do wykonywania ich pracy, a także zapewnić zachęty dla pracowników zdalnych, aby pozostali zmotywowani i produktywni.

Czy naprawdę wszyscy decydują się na rezygnację z pracy zdalnej?

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost ofert pracy zdalnej lub hybrydowej/stacjonarnej. Mieliśmy wrażenie, że firmy odchodzą od możliwości pracy zdalnej i powrotu do biur, ale statystyki pokazują co innego. Firmy, które już przed pandemią oferowały pracę zdalną, nie wycofują się z niej, a wręcz zatrudniają więcej pracowników, którzy mogą pracować zdalnie. Dopiero firmy, które wprowadziły pracę zdalną z powodu COVID-19, teraz z niej rezygnują i decydują się na powrót do hybrydowych/stacjonarnych modeli pracy.

 

Praca hybrydowa czy całkowity powrót do biur?

Wiele firm już odczuwa skutki kryzysu, a prognozy wskazują, że w 2023 roku będzie tylko gorzej. Dla wielu firm koszt utrzymania pracowników w biurze jest po prostu zbyt wysoki – biorąc pod uwagę takie rzeczy jak czynsz, media, i inne wydatki. Mniejsze firmy, które potrafiły dobrze funkcjonować zdalnie, raczej nie będą chciały ponosić dodatkowych kosztów, a większe zastanowią się dokładnie, czy warto trzymać wszystkich swoich pracowników w jednym miejscu.

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powrocie do biura lub do pracy hybrydowej. Najważniejszy jest oczywiście koszt – czy firmę na to stać? Jeśli nie, to nawet nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Inne czynniki obejmują rodzaj działalności, charakter pracy i kulturę firmy.
Niektóre firmy po prostu nie mogą funkcjonować zdalnie – na przykład sklepy detaliczne muszą znajdować się w fizycznej lokalizacji, aby sprzedawać swoje produkty. Inne firmy mogą uznać, że ich praca nie sprzyja pracy zdalnej – na przykład wymagają bezpośredniej interakcji z klientami lub potrzebują specjalistycznego sprzętu, który jest dostępny tylko w biurze.

A potem są firmy, które mają wysokie zróżnicowanie kultur, które nie sprzyjają pracy zdalnej. Firmy te mogą mieć trudności z budowaniem morale zespołu i utrzymaniem kultury firmy, gdy pracownicy nie są fizycznie obecni. W takich przypadkach konieczny może być powrót do biura lub przynajmniej praca hybrydowa, aby podtrzymać kulturę firmy.

Decyzja, czy wrócić do biura, czy do pracy hybrydowej, jest trudna i nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każda firma będzie musiała rozważyć swoje indywidualne okoliczności, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

 

W każdym razie – zmiany

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce przejść na pracę stacjonarną, pamiętaj, że przyniesie to duże zmiany nie tylko dla Twoich pracowników, ale dla całej Twojej firmy. Niektórzy pracownicy kochają pracę zdalną, podczas gdy inni jej nienawidzą –  ta pierwsza grupa może opuścić Twoją firmę, jeśli dokonasz zmiany. Bądź przygotowany na wszystko. Analiza SWOT jest ważnym narzędziem strategicznym. Jeśli Twój najlepszy pracownik chce odejść, dowiedz się, dlaczego i zaproponuj zachęty do pozostania, takie jak podwyżka lub więcej czasu wolnego. Dokonywanie nagłych zmian bez ostrzeżenia doprowadzi jedynie do złości i niechęci pracowników, którzy mogą nie być otwarci na ideę pracy zdalnej. Przygotuj się z planem, który możesz przedstawić, uwzględniając potrzeby wszystkich.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest praca hybrydowa

Jeśli pracujesz w trybie zdalnym, ważne jest, aby pamiętać, że nie wszyscy będą zadowoleni ze zmiany. Niektórym będzie brakować swobody pracy zdalnej, podczas gdy inni uznają pracę hybrydową za trudną żonglerkę. Kluczem jest komunikacja z pracownikami i ustalenie, co będzie dla nich najlepsze. W niektórych przypadkach może być konieczne umożliwienie pracownikom wyboru własnych godzin lub pracy z domu przez kilka dni w tygodniu. W innych przypadkach może być konieczne ustanowienie hybrydowych dni pracy, w których wszyscy są w biurze przez część dnia, a następnie pracują w domu przez resztę. Ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie, które działa dla Twojej firmy i Twoich pracowników.

Praca hybrydowa to dla firm sposób na wypełnienie luki między pracą zdalną a tradycyjną pracą biurową. Modele hybrydowe umożliwiają pracownikom dostęp zarówno do opcji pracy zdalnej, jak i na miejscu, a także zapewniają elastyczne godziny pracy dostosowane do ich stylu życia. Ta opcja może być korzystna dla pracodawców, ponieważ daje im większą kontrolę nad pracownikami zdalnymi, a jednocześnie zapewnia pracownikom zdalnym większą swobodę.

Wprowadzając hybrydowy model pracy, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich swoich pracowników zdalnych i zapewnić im dostęp do tych samych zasobów, co ci, którzy pracują na miejscu. Pracodawcy powinni również stworzyć procesy efektywnego zarządzania zdalnymi zespołami, na przykład poprzez regularne sesje informacji zwrotnej i zdalne działania integracyjne.

Dla pracowników zdalnych praca hybrydowa może być dla nich świetną okazją do większej kontroli nad swoją pracą i zrównoważenia zobowiązań zawodowych i osobistych. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zdalnym jasne cele, aby zrozumieli, w jaki sposób ich praca zdalna pasuje do ich ogólnej roli zawodowej. Powinni również zapewnić pracownikom zdalnym narzędzia i zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu.

Wreszcie, pracodawcy powinni dążyć do stworzenia środowiska wspierającego pracowników zdalnych, z jasnymi procesami i procedurami komunikacji i współpracy na odległość. Pomoże to pracownikom zdalnym poczuć więź i zaangażowanie w misję i wartości firmy. Wprowadzając hybrydowy model pracy, pracodawcy mogą zapewnić pracownikom zdalnym elastyczność i kontrolę, których potrzebują, aby odnieść sukces, a jednocześnie dać pracownikom zdalnym poczucie więzi ze współpracownikami. W ten sposób pracownicy zdalni mogą nadal przyczyniać się do sukcesu firmy bez poczucia izolacji lub odłączenia od zespołu.

 

Praca zdalna/praca hybrydowa to jedno z podstawowych kryteriów wyboru pracodawcy

Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie o pracę, które przyciągnie największe talenty, pamiętaj, aby wspomnieć, że stanowisko oferuje pracę zdalną lub pracę hybrydową (np. jeden dzień w tygodniu w biurze). Kandydaci często chętniej aplikują na ofertę, która daje im możliwość pracy zdalnej/hybrydowej, ale jeśli nie możesz dać takiej możliwości, ten tryb działania po prostu nie działa – skontaktuj się z nami. Znamy sposoby i sztuczki, jak znaleźć najlepszych kandydatów za pomocą słów kluczowych, takich jak „praca zdalna” i „praca hybrydowa” (nie kłamiąc) i możemy pomóc Ci przyciągnąć najlepsze talenty na otwarte stanowiska. Posiadamy systemy, które oceniają umiejętności i styl pracy pracownika, aby sprawdzić, czy nadaje się on na stanowiska zdalne.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w procesie rekrutacji i możemy sprawić, że praca hybrydowa stanie się rzeczywistością dla Twojej firmy w 2023 roku. Rozmawiając z nami dzisiaj, będziesz mógł zobaczyć, jak odnosimy sukcesy we współpracy z firmami takimi jak Twoja. W Fast Forward Solutions jesteśmy tutaj, aby nie tylko pomóc na każdym etapie rekrutacji, ale także w procesie wdrażania. Na przykład jest to sprawdzenie predyspozycji pracownika do środowisk pracy zdalnej i pomoc w integracji z nowym życiem w firmie!

Headhunter- kulisy pracy, jak to zrozumieć

Headhunter- kulisy pracy, jak to zrozumieć

 Headhunter – jak go zrozumieć?

Headhunter- niezrozumiana rola. Większość osób poszukujących pracy zasadniczo źle rozumie rolę zawodowych headhunterów (zwanych również łowcami głów) zatrudnionych w agencjach rekrutacyjnych i w rezultacie traci niezliczone możliwości znalezienia pracy.

W tym artykule wyjaśnię dokładnie jak pracują headhunterzy i jak można ich znaleźć, ponieważ są oni istotną częścią procesu poszukiwania pracy szczególnie dla menedżerów wysokiego szczebla

Ponieważ headhunterzy są wynajmowani przez pracodawców do obsadzania wolnych stanowisk, których nie chcą ogłaszać, dlatego w wielu przypadkach nigdy nie będziesz miał dostępu do tych stanowisk, chyba że znajdziesz odpowiednich headhunterów.

Na czym polega praca headuntera?

 

Proces ten zawsze zaczyna się od pracodawcy. Wpierw pojawia się potrzeba zatrudnienia kogoś na dane stanowisko, z reguły biznes (hiring manager) informuje o tym swój dział HR. Manager HR lub specjalista ds. zasobów ludzkich przygotowuje opis poszukiwanego kandydata. Zazwyczaj zawierają one zarówno umiejętności interpersonalne, miękkie i twarde, które będą pasowały do ich organizacji. W przypadku tzw rekrutacji poufnej z reguły pracodawca decyduje się na współpracę z firmami doradztwa personalnego typu executive search.

Zobacz też: 7 korzyści z zatrudnienia firmy Executive Search

Następnie headhunter zajmuje się znalezieniem dokładnego pasującego kandydata. Podkreśliłem zwrot “dokładny dobór”, ponieważ jest to prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką należy zrozumieć w przypadku headhunterów. Zostali oni zatrudnieni, aby usprawnić proces zatrudniania, a nie go komplikować. Dlatego interesują ich tylko ci kandydaci, którzy dokładnie spełniają podane im kryteria przez ich Klienta.

headhunting w warszawie

Odrzucenie – to nie jest nic osobistego.

Jeśli nie spełnisz tych kryteriów, najprawdopodobniej nie dostaniesz telefonu, niezależnie od tego, jak wspaniałą masz historię zatrudnienia.. To nie jest osobiste – po prostu headhunter musi znaleźć dokładnie to, o co został poproszony, aby a) zarobić pieniądze i b) dostać następny projekt od swojego Klienta.

Osoba zajmująca się HR/rekrutacją  w firmie może wypełnić to zadanie sama, ale zatrudniła headhuntera, ponieważ z reguły nie ma na to czasu lub zasobów aby dotrzeć np do kandydatów pracujących w konkurencji. Od tego headhuntera oczekuje, że jedynym życiorysem, jaki zobaczy, będą wysoko wykwalifikowani kandydaci, którzy spełnią kryteria określone przez nią w specyfikacji pracy. Nie chce widzieć możliwości twórczych. Nie chce słyszeć, co mówi headhunter: “Wiem, że ten facet nie ma takiego doświadczenia, o jakie prosiłaś, ale wydaje się interesujący.” Ona chce zobaczyć małą grupę idealnie wykwalifikowanych kandydatów.

Dlatego prawdopodobnie nie usłyszysz odpowiedzi od większości łowców głów, z którymi masz kontakt. Nie bierz tego do siebie. To nie jest refleksja nad Twoimi umiejętnościami czy historią zatrudnienia. To po prostu oznacza, że Twój profil zawodowy nie jest dopasowany do profilu poszukiwanego przez naszego łowcę talentów..

Drugą ważną rzeczą, którą należy zrozumieć w przypadku headhunterów, jest to, że pracują oni dla Klienta, a nie dla Ciebie. Ceny są różne, ale zazwyczaj stanowią 20-30% twojego rocznego wynagrodzenia, jeśli znajdą ci pracę. Oznacza to, że headhunter jest lojalny wobec swojego Klienta. Nie mają żadnego interesu w pomaganiu ci – koncentrują się wyłącznie na potrzebach swojego klienta. Wiem jak to brzmi, ale lepiej znać prawdę niż nie wiedzieć o co chodzi.

Po trzecie, ponieważ ich wynagrodzenie dobrego headhuntera opiera się wyłącznie na udanych projektach, nie mają oni luksusu spędzania czasu na elementach bez dużych szans na realizację. Każdy headhunter pracuje tylko nad ograniczoną liczbą wyszukiwań (tzw search) w danym momencie, a większość z nich nie będzie zwracać uwagi na Twoje CV, jeśli nie jesteś dokładnie dopasowany do wakatów, które chcą zapełnić..

Wszystko to oznacza, że musisz postrzegać headhunterów jako użyteczne kontakty, a nie jako ludzi, którzy są tam, aby pomóc Ci znaleźć następną pracę.

Kiedy headhunterzy mogą pomóc, a kiedy nie mogą

Ponieważ praca headhuntera polega na znalezieniu dokładnego dopasowania, headhunterzy z reguły nie są pomocni dla tych, którzy chcą zmienić swoją karierę.

A jeśli jesteś nowy na rynku pracy, łowcy talentów nie są również najlepszym źródłem informacji dla Ciebie. Większość pracodawców nie wykorzystuje ich do obsadzania stanowisk podstawowych, dlatego też tracisz czas na kontakt z nimi.

Ale jeśli wiesz, co chcesz zrobić i masz do tego odpowiednie kwalifikacje, headhunterzy będą kluczową częścią Twojej strategii wyszukiwania.

Czy powinieneś pracować tylko z jednym “łowcą głów”?

Nie! Jest to prawdopodobnie najczęstsze błędne przekonanie, które rani osoby poszukujące pracy, ale praca tylko z jednym headhunterem jest tak samo użyteczna, jak wysyłanie tylko jednego CV przez cały okres poszukiwania pracy i nadzieja na zdobycie tej jednej pracy.

Musisz zrozumieć, że każdy łowca głów zapełni tylko kilka wakatów w tym samym czasie, a większość z nich nie będzie odpowiednia dla Ciebie. Oznacza to, że musisz być w kontakcie z jak największą liczbą headhunterów, ponieważ nigdy nie wiesz, który z nich ma dla ciebie idealną ofertę pracy. A ty musisz być w kontakcie z czasem, bo może nie mają teraz idealnej pracy, ale może wylądować na ich biurku za trzy miesiące.

Znaczenie specjalizacji u headhuntera.

Większość łowców głów ma określoną specjalizacje zignoruje Twoje CV, jeśli nie pasujesz do typu projektów rekrutacyjnych, które często prowadzą.

Dlatego powinieneś je dokładnie zastanowić się nad tym czy Twoje doświadczenie zawodowe i profil pasuje do stanowisk i profili rekrutowanych przez naszego łowcę talentów.

Nie mogę tego mocniej podkreślić. Nic bardziej nie irytuje łowców głów niż bycie spamowanym przez potencjalnych kandydatów, którzy nie poświęcili czasu, aby zrozumieć, jaka jest specjalizacja headhuntera. Jeśli łowca głów zatrudnia tylko menedżerów finansowych w Warszawie, a ty jesteś kierownikiem projektu budowlanego w Lublinie, szanse na otrzymanie takiej pozycji sa bardzo małe.

Zatem rada- poświęć trochę czasu na zrozumienie jakimi projektami zajmuje się headhunter i skontaktuj się z tymi, którzy prowadzą projekty podobne do Twojego profilu zawodowego. Przy takim podejściu współpraca z headhunterem będzie owocna, a Twoje szanse radykalnie wzrosną. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w rekrutacji kandydatów w obszarze IT, digital marketingu, bądź sprzedaży myślę, że będziemy w stanie Ci pomóc. Wyślij maila do nas klikając w ten link

 

 

Profil na Linkedin – 3 wskazówki, które pomogą Ci go zbudować.

Profil na Linkedin – 3 wskazówki, które pomogą Ci go zbudować.

Dlaczego profil na Linkedin jest tak ważny przy poszukiwaniu pracy?

W związku z tym, że profil na Linkedin staje się coraz bardziej popularnym kanałem poszukiwania wśród rekruterów, optymalizacja profilu staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu headhunterów wie, jak sformatować swoje CV. Jednak konto na LinkedIn jest często pomijane przez potencjalnych kandydatów. Jeśli nie masz jeszcze profilu to warto będzie stworzyć profil, który przykuje uwagę rekruterów.

W związku z tym mam szczegółowe 3 wskazówki, jak szybko zoptymalizować Twój profil LinkedIn, aby zapewnić maksymalny kontakt z rekruterami!

Użyj właściwych słów kluczowych LinkedIn SEO, aby pojawić się w odpowiednich wyszukiwaniach.

Aby rekruterzy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie nowych ofert pracy, przyjmij założenie, że profil na Linkedin to podstawa do wyszczególnienia wszystkich słów kluczowych. Rzeczywiście będą one poszukiwane przez potencjalnych pracodawców lub osoby rekrutujące. Tymczasem pomijane słowa kluczowe (z mojego doświadczenia) obejmują technologie (np. Excel/ Google Analytics/ Javascript/ SQL itd) oraz synonimy dla Twojej nazwy stanowiska. Jednak nie zapominaj, że słowa kluczowe powinny być prezentowane w kontekście – na przykład w podsumowaniu Twojego doświadczenia zawodowego lub umiejętności. Zatem jeżeli ktoś posługuje sie biegle np. językiem szwedzkim powinien to umieścić w podsumowaniu, umiejętnościach bądź opisie. Należy też pamiętać o właściwym adresie url, który może pomóc przy wyszukiwaniach. Współczesne narzędzia rekruterskie takie jak ATS ( Applicant Tracking Systems) potrafią ściągnąć profil kandydata z Linkedin do swojej bazy i tam przetwarzając go za pomocą sztucznej inteligencji rekomendować najbardziej dopasowane profile. Jednym z kryteriów tego dopasowania są właśnie odpowiednie, obiektywne słowa kluczowe.

Poniżej przykład niezbyt udanego opisu, bez słów kluczowych:

przyklad pokazujacy zly opis na linkedin

A teraz inny opis ze słowami kluczowymi:

opis profilu linkedin w sposob prawidlowy

 

Który mówi Wam więcej?

Jak wzmocnić swój personal branding?

Algorytm Linkedin  faworyzuje profile o dużej sieci kontaktów z dużą liczbą aktywności, a także plasuje je wyżej w wynikach wyszukiwania rekrutacyjnego. Bez wątpienia faworyzuje również użytkowników z rekomendacjami i poparciami. Chociaż niektórzy użytkownicy wolą mieć bardziej zwartą sieć LinkedIn z połączeniami, z którymi prowadzili rozmowy, zdecydowanie pomaga duża sieć kontaktów, którzy regularnie publikują na portalu.
Niemniej upewnij się, że Twoje konto na Linkedin robi dobre pierwsze wrażenie

Średnio, osoba rekrutująca spędza 7 sekund przeglądając Twoje elementy w profilu na LinkedIn przed podjęciem decyzji, czy się z Tobą skontaktuje czy też nie. Badania, które śledzą ruch oczu rekruterów podczas oglądania profili na Linkedin pokazują, że większość z tych 7 sekund spędzamy oglądając Twoje zdjęcie profilowe. Następnie zdjęcie w tle krótko po nim pojawiają się tytuły/ doświadczenie zawodowe, a następnie Twoje podsumowanie. Pamiętajmy, że zdjęcie w tle jest niemniej ważne od zdjęcia profilowego. Zdjęcia powinny posiadać właściwy opis (tytuł) oraz ALT text (opis alternatywny).

Rekruterzy z reguły pomijają profile gdzie imię i nazwisko jest ukryte lub mamy napisane np. Beata J lub Oskar K.

Biorąc pod uwagę powyższe zachowaj profesjonalny, zwięzły i przejrzyste konto na Linkedin, aby rekruter mógł go łatwo przeczytać.
Nawiasem mówiąc, badania wykazały również, że jasny i prosty profil na Linkedin jest preferowany o 60% bardziej niż złożony profil z małą ilością białego miejsca.
Wyszczególnij swoje osiągnięcia w podsumowaniu zawodowym oraz pokaż potencjalnym pracodawcom wartość, jaką możesz wnieść do ich działalności.
Miejmy nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci bez względu na Twoje zajęcie, ale jeśli w ramach szukania pracy myślisz o kolejnej szansie w ramach IT/E-Commerce/Digital Marketing, skontaktuj się ze mną na Whatsup +48 600 400 601 lub tom.bozyczko@ffsolutions.io

Fast Forward Solutions specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych  IT, e commerce, sprzedaży i marketingu B2B. Nasza rygorystyczna i sprawdzona metodologia łączy profilowanie ról, executive search i ocenę kandydatów, uzupełnione usługami doradczymi. Profil na Linkedin i faktyczne umiejętności kandydata? Zweryfikujemy to. Zapewniamy gwarantowane wyniki, i szybkie dotarcie do najlepszych dostępnych na rynku talentów. Dzięki czemu każda współpracująca z nami organizacja będzie w stanie zwiększyć sprzedaż. Również obniżyć koszty operacyjne oraz poprawić efektywność zasobów ludzkich, wycenę firmy oraz zaufanie inwestorów.

Tomasz Bożyczko jest doświadczonym liderem sprzedaży, prezesem i założycielem FFS

Organizacja pracy zdalnej – jak pracować z domu?

Organizacja pracy zdalnej – jak pracować z domu?

Praca zdalna – dlaczego stała się tak ważna w 2020 roku? Kiedy w kwietniu ogromna część Polaków z dnia na dzień musiała przystosować się do pracy zdalnej, pracodawcy spontanicznie wdrażali rozwiązania. Wpowadzono między innymi codzienne wideo-konferencje, uruchomiono nowe systemy i kolejne kanały komunikacji.

W następnych miesiącach wiele firm podjęło decyzję o przedłużeniu pracy zdalnej, a nawet przeniesieniu części pracowników na formę wykonywania zadań zawodowych z domu na czas nieokreślony. Mimo że wielu z nas do obecnej sytuacji zdążyło się już przyzwyczaić, część osób nadal ma problemy z organizacją pracy zdalnej. Oto kilka złotych zasad, dzięki którym łatwiej jest efektywnie pracować z domu.

Praca zdalna krok 1: Pobudka i odświeżenie się

W pierwszych tygodniach lockdownu praca zdalna wydawała się aż nad wyraz kuszącą perspektywą. W mgnieniu oka zapomnieliśmy o szybkim wyskakiwaniu z łóżka, pitej w pośpiechu kawie i korkach w drodze do pracy. Zamiast tego pobudkę zaczęliśmy przeciągać niemal do godziny rozpoczęcia pracy, a dzięki wprowadzeniu pracy zdalnej do komputera siadaliśmy nierzadko w piżamie.

Jest to pierwszy błąd, który w dużej mierze utrudnia efektywne wykonywanie zadań zawodowych. Rezygnacja lub przeciąganie porannych rytuałów skutecznie wybija z rytmu dnia roboczego. Warto zatem postarać się o zachowanie nawyków takich jak odpowiednio wczesna pobudka, zjedzenie śniadania przed uruchomieniem firmowego komputera i włożeniem na siebie ubrań „do pracy” – siedzenie przy obowiązkach w piżamie lub dresie nie jest dobrym rozwiązaniem. W takim stroju trudniej się zmotywować, a pokusa wskoczenia do łóżka jest wówczas większa.

Należy zadbać również o poranne odświeżenie się. Wystarczy szybki prysznic oraz umycie twarzy i zębów, by w krótkim czasie przejść do trybu aktywności zawodowej.

Krok 2: Odpowiednie miejsce pracy

Ludzki organizm łóżko lub kanapę kojarzy z odpoczynkiem i relaksem. A jednym z najczęściej popełnianych grzechów pracy zdalnej jest siedzenie z firmowym komputerem pod kołdrą. Powiedzmy sobie wprost – w łóżku można oglądać serial na Netfliksie lub czatować ze znajomymi, ale na pewno nie pracować. Duże posłanie i ciepłe pościele sprzyjają rozleniwieniu, a praca w takich okolicznościach wydaje się znacznie bardziej monotonna. W związku z tym należy usiąść przy biurku lub stole.

Po pierwsze, najlepiej wyprofilowane krzesło i duży, posprzątany blat – to podstawa do stworzenia dobrego stanowiska do pracy zdalnej. Po drugie, na blacie powinniśmy mieć wystarczająco dużo przestrzeni do komfortowej pracy. Należy pamiętać o ułożeniu wszystkich potrzebnych rzeczy takich jak notatki, kalendarz, czy dokumenty.

W biurach na wielu stanowiskach pracuje się wykorzystując dwa monitory – często dopiero podczas pracy zdalnej dociera do nas, jak dużym ułatwieniem jest dodatkowy ekran. Osoby, które mają taką możliwość, powinny zatem zorganizować sobie drugi monitor. Jeżeli z różnych względów nie możemy sobie na to pozwolić, warto postarać się, by stanowisko było jak najbardziej podobne do biurowego. Oznacza to, że należy zadbać o akcesoria, które wpłyną na komfort i zdrowie – wyprofilowaną myszkę czy specjalny stolik pod laptop.

Praca zdalna krok 3: Unikanie domowych rozpraszaczy

Kiedyś wydawało się, że nie ma większych rozpraszaczy niż siedzący na stanowiskach obok koledzy i koleżanki z działu. Wystarczyło jednak rozpocząć pracę zdalną, by okazało się, że do rozpraszania się nie są potrzebne nawet inne osoby.

Kiedy podczas wykonywania zawodowych obowiązków brakuje motywacji, energii lub po prostu „praca zdalna nie idzie”, wszystko wydaje się ciekawsze. Dlatego należy zadbać o to, by podczas pracy nic nie odciągało naszej uwagi – do godziny 16. W związku z tym warto wyłączyć prywatny komputer oraz zrezygnować ze śledzenia mediów społecznościowych w telefonie. Innymi rozpraszaczami mogą być muzyka, radio, czy leżące obok czasopismo.

Praca zdalna jest najczęściej najefektywniejsza, gdy możemy się zamknąć samemu w cichym pokoju. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, należy zadbać o to, by warunki były jak najbardziej komfortowe. W przypadku, gdy mieszkamy z partnerem, partnerką lub współlokatorami, warto wspólnie motywować się do pracy i unikać wzajemnego rozpraszania się w godzinach roboczych.

Krok 4: Kontakt ze współpracownikami

Dla wielu osób wideokonferencje, obsługa klienta czy rozmowa z przełożonym lub współpracownikami z działu nie są niczym przyjemnym – zwłaszcza, gdy wykonywane są codziennie. Można za nimi nie przepadać, ale warto mieć na uwadze, że to właśnie one w dużej mierze uświadamiają nam o tym, że jesteśmy w pracy. Rozmowy na komunikatorach, calle i wysyłanie wiadomości e mail są ważne. Dzięki czemu współpracownicy przypominają sobie nawzajem o “deadlinach”, ale także budują poczucie jedności i motywują do działania.

Należy pamiętać też o tym, że praca zdalna nie sprawia, że współpracownicy przestali się znać. Warto podtrzymywać koleżeńskie relacje dla dobrej atmosfery i poczucia, że w pracy spotykamy się z dobrymi znajomymi. Chodzi o to, że czasem dobrze jest porozmawiać o sprawach bardziej przyziemnych niż praca.

Krok 5: Organizacja dnia

To być może najważniejszy punkt. Praca zdalna musi być dobrze zorganizowana aby ułatwiło to wykonywanie zadań, ale też pozwalało oddzielić życie prywatne od zawodowego. Warto zatem wyznaczać sobie cele i zadania na każdy dzień, trzymać się ustalonego harmonogramu i kończyć pracę zgodnie z planem – to klucz do milszej pracy i uniknięcia stresu.