Kandydat powinien być gotowy nie tylko akceptować i rozumieć te wartości, ale także działać w sposób spójny z nimi, angażując się w pełni w realizację misji firmy rodzinnej.

Rekrutacja w firmie rodzinnej – inna niż wszystkie

Firmy rodzinne stanowią niewątpliwy filar gospodarki wielu krajów. Łącząc wiekowe tradycje z innowacyjnością, wprowadzają swoje niepowtarzalne podejście do prowadzenia biznesu. Z najnowszego Indeksu Firm Rodzinnych 2023 wynika, że największe przedsiębiorstwa rodzinne na świecie generują ogromne przychody, dochodzące do 8,02 biliona USD w roku 2022, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten nie jest jedynie wynikiem ekspansji, ale również efektem konieczności zatrudniania nowych pracowników. Jak zatem zabrać się za rekrutacje w firmie rodzinnej?

Jak wygląda proces rekrutacyjny do firmy rodzinnej?

Rekrutacja w firmie rodzinnej to wyjątkowe wyzwanie. Proces ten jest zakorzeniony w wartościach i tradycjach, które są charakterystyczne dla takich przedsiębiorstw. Selekcja kandydatów nie polega tylko na weryfikacji ich umiejętności zawodowych. To również poszukiwanie ludzi, którzy będą w stanie zintegrować się z kulturą firmy i aktywnie przyczyniać się do jej długoterminowego rozwoju.

W oparciu o moje doświadczenia w rekrutacji do przedsiębiorstw rodzinnych, można wyróżnić dwa główne typy kandydatów. Pierwsza grupa to świadomi kandydaci. To osoby, które celowo wybierają pracę w firmie rodzinnej, zniechęcone wcześniejszymi doświadczeniami w korporacjach. Cenią one mniej formalną atmosferę, szybsze procesy decyzyjne i większą autonomię. Druga grupa to ostrożni kandydaci, którzy obawiają się, że w firmie rodzinnej trudniej będzie o obiektywizm i profesjonalizm. Boją się, że decyzje mogą być dyktowane więzami rodzinymi, a nie najlepszym interesem firmy.

A zatem charakter rodzinny firmy może działać na jej korzyść, lecz równie dobrze stanowić wyzwanie. A na jakie elementy zwrócić uwagę podczas rekrutacji do firmy rodzinnej?

Poniżej opisuję pięć w mojej ocenie najistotniejszych elementów, które warto wziąć pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do firmy rodzinnej:

Kluczowe elementy rekrutacji w firmie rodzinnej

Firmy rodzinne mają swoje unikalne dziedzictwo kulturowe, które odzwierciedla wartości, tradycje i standardy pielęgnowane przez pokolenia właścicieli. Aby skutecznie rekrutować do takiej firmy, konieczne jest zrozumienie tej kultury i zdolność do wczuwania się w nią.

Zrozumienie kultury firmy rodzinnej

Kandydaci powinni nie tylko rozumieć, ale również identyfikować się z wartościami firmy. Nie wystarczy intelektualne zrozumienie; potrzebna jest pełna gotowość do wdrożenia tych wartości w codzienną pracę. Kandydat powinien być gotowy nie tylko akceptować i rozumieć te wartości, ale także działać w sposób spójny z nimi, angażując się w pełni w realizację misji firmy rodzinnej.

Dopasowanie do struktury organizacyjnej

W firmach rodzinnych często spotykamy się z płaską strukturą organizacyjną. Ważna jest zdolność do współpracy na różnych szczeblach i pełnienie wielu ról. W tym kontekście, kluczową wartością staje się zdolność kandydata do skutecznej interakcji i synergii działania na rozmaitych szczeblach korporacyjnych.

Elastyczność i zdolność adaptacji

W firmach rodzinnych, podejście do podejmowania decyzji i ustalania kierunków działania jest często bardziej dynamiczne niż w większych korporacjach. W tym kontekście, kluczową wartością staje się zdolność kandydata do skutecznej interakcji i synergii działania na rozmaitych szczeblach korporacyjnych.

Lojalność i zaangażowanie

Firma rodzinna potrzebuje pracowników, którzy patrzą na swoją rolę jako na długoterminowe zobowiązanie. Angażowanie się w misję firmy jest kluczowe. Tacy pracownicy są gotowi nie tylko inwestować swój czas, ale również serce i pasję, aby wspólnie z firmą osiągać sukcesy, dbając o jej stabilność i rozwój na przyszłość.

Efektywna komunikacja

W firmie, gdzie relacje rodzinne i zawodowe się przeplatają, ważna jest zdolność do klarownej i wrażliwej komunikacji. Ostatecznie, to nie tylko umiejętność przekazywania informacji, ale głębsze rozumienie i szacunek dla unikalnej struktury takiej firmy, które przekładają się na skuteczną współpracę.

Pamiętanie o tych kluczowych elementach podczas rekrutacji może pomóc w znalezieniu idealnego kandydata, który nie tylko wniesie wartość zawodową, ale także będzie pasował kulturowo.

Rekrutacja w firmie rodzinnej – kultura ponad techniką

Rekrutacja do firmy rodzinnej wykracza poza tradycyjne poszukiwanie kwalifikacji i umiejętności. Obejmuje zrozumienie i wczucie w kulturę i wartości, które są fundamentem rodzinnego przedsiębiorstwa.

W takim procesie ważne jest znalezienie kandydatów, którzy nie tylko spełniają kryteria techniczne, ale także mają zdolność do integracji z kulturą firmy, dzielą się jej wartościami i są gotowi wnieść do niej coś wyjątkowego. To nie tylko o poszukiwaniu kogoś, kto “wpasuje się” w istniejącą strukturę, ale kogoś, kto pomoże jej rosnąć i rozwijać się w przyszłości.

Dlatego też, podczas gdy umiejętności i doświadczenie są ważne, to właściwe dopasowanie kulturowe jest kluczowe. Ostateczny sukces w rekrutacji polega na znalezieniu tych, którzy nie tylko przyniosą nowe umiejętności i perspektywy, ale przede wszystkim będą w stanie zintegrować się z istniejącym zespołem, dzieląc się wartościami firmy i angażując się w jej długoterminowy rozwój.

W efekcie, rekrutacja do firmy rodzinnej staje się inwestycją w przyszłość firmy, gdzie każdy nowo zatrudniony pracownik wnosi nie tylko swoje umiejętności, ale także swoje serce i pasję do wspólnego sukcesu.

 

 

Fast Forward Solutions – Twoje źródło najlepszych specjalistów

Fast Forward Solutions specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych w obszarach IT, e-commerce, sprzedaży oraz marketingu. Nasza rygorystyczna metodologia łączy profilowanie ról, executive search oraz ocenę kandydatów, wspartą usługami doradczymi. Dzięki temu gwarantujemy skuteczność i szybkie pozyskiwanie najlepszych talentów na rynku. Dzięki naszemu wsparciu każda firma może zwiększyć sprzedaż, obniżyć koszty operacyjne, poprawić efektywność zarządzania zasobami ludzkimi i wzmocnić zaufanie inwestorów.

 

O autorze: Tomasz Bożyczko

Tomasz Bożyczko to doświadczony lider w zarządzaniu zespołami marketingu i sprzedaży, prezes oraz założyciel Fast Forward Solutions. Jego pasja do rekrutacji i rozwijania zespołów przyczyniła się do sukcesów wielu organizacji. Tomasz jest ekspertem w dziedzinie zatrudniania najlepszych talentów oraz doskonalenia procesów rekrutacyjnych.

Mamy nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci stworzyć atrakcyjne oferty pracy oraz zoptymalizować proces rekrutacji, aby pozyskiwać najbardziej wartościowych pracowników dla Twojej firmy.