De huidige arbeidsmarkt is zeer concurrerend Het werkloosheidscijfer in Polen bedroeg voor mei 2019 5,9%, het laagste sinds 2008. Zowel in de EU als in Polen moeten professionals op het gebied van talentacquisitie en recruiters in organisaties hun aanwervingsstrategie op dezelfde manier bekijken als een traditioneel bedrijf dat doet voor consumenten, vraag en aanbod en het evenwicht van de prijzen.

Hieronder vindt u 8 sleutelindicatoren voor een optimale talentacquisitiefunctie van een organisatie.

1. positieve feedback over uw aanwervingsteam

Hiring managers en leiders hebben een positief beeld van hun recruitment team. De organisatie moet een positieve houding hebben ten opzichte van het talentacquisitieteam, dat vertrouwen heeft in zijn vermogen om de beste kandidaten te vinden.

Partnerschap tussen recruiters en aanwervende managers

Recruiters en aanwervingsmanagers zijn collega's en tegelijkertijd zakenpartners. Als het een disfunctionele relatie is en er geen vertrouwen is, is het wervingsproces kapot.

 

3. lage verhouding sollicitatiegesprekken/werkgelegenheid

De verhouding tussen sollicitatiegesprekken en aanwervingen moet laag zijn. Het Talent Acquisition team moet vertrouwen hebben in de kandidaten die zij aan managers voorstellen voor sollicitatiegesprekken. Dit zal ervoor zorgen dat managers maar een paar kandidaten hebben om te interviewen, en de juiste fit is een van hen.

 

4. de verhouding tussen ingediende aanbiedingen en aanvaarde aanbiedingen

Aanbiedingen verlengd en aanvaard. Aanbiedingen moeten worden geëvalueerd en als sterk worden beschouwd, zodat de kandidaat ze niet afwijst omdat hetsalaris te laag was. Als dit gebeurt, stijgen de aanwervingskosten omdat het proces om de juiste kandidaat te vinden helemaal opnieuw begint.

 

5. Positieve recensies en beoordelingen van interviews op sociale media

Positieve beoordelingen op Glassdoor en Gotowork. Rekruteerders en aanwervingsmanagers moeten deze beoordelingen goed in de gaten houden. Kandidaten in deze krappe arbeidsmarkt bekijken de ratings van een organisatie voordat ze een aanbod accepteren, zelfs nog voor een sollicitatiegesprek. Als een organisatie slechte ratings heeft, kandat haar een concurrentievoordeel op het gebied van toptalent kosten.

 

6. beschikken over een toereikend budget voor aanwerving

De juiste wervingskosten. Om het meest effectieve talentacquisitieteam te creëren, moet een organisatie erin investeren door de juiste instrumenten en technologie of opleiding aan te bieden. Voor kleinere organisaties is het budget daarvoor soms niet beschikbaar. Uitbesteding van wervingsprocessen ( RPO) voor een organisatie kan een geweldige oplossing zijn.

 

7. Realistische planning bij de aanwerving

Het juiste moment om aan te nemen. Managers in de organisatie moeten op dit gebied realistisch zijn. Stel de termijn niet zo kort dat recruiters niet in staat zijn het beste talent aan te trekken. Talent Acquisition Specialists en Hiring Managers moeten de arbeidsmarktgegevens controleren om deze tijdlijn vast te stellen.

 

8. werken aan de aanwervingstrechter

De informatie over de aanwervingstrechter is nauwkeurig en wordt op passende wijze gebruikt. Hoeveel kandidaten zijn er bereikt? Wat zijn de vergelijkende gegevens voor deze positie? Het hebben van echte cijfergegevens zal gesprekken met leidinggevenden op gang brengen die talentacquisiteurs een spreekwoordelijke "plaats aan tafel" geven.

 

Omdat het zo belangrijk is de juiste mensen voor de juiste rol aan te werven, is de kwaliteit van de aanwerving een metriek die organisaties nauw aan het hart ligt. De gemiddelde kosten van een slechte aanwervingsbeslissing kunnen oplopen tot 30% van de potentiële inkomsten in het eerste jaar, niet alleen door personeelsverloop, maar ook door een lagere productiviteit, een beschadigd werkgeversimago, de betrokkenheid van werknemers en de kostbare tijd die managers besteden aan het anticiperen op slechte prestaties.

Fast Forward Solutions helpt u in contact te komen met het talent dat u nodig hebt in een zeer concurrerende omgeving. Laat ons u helpen het juiste talent te vinden.